Το σχολείο μας
Το Νηπιαγωγείο μας στεγάζεται σε ένα κτίριο του 1911 στη Φορτέτσα Ηρακλείου.

Λειτουργούν 2 τμήματα, ένα κλασικό κι ένα ολοήμερο.